فهم ریسک

۴,۹۰۰ تومان

برای آنکه بتوانید تصمیمات خوبی بگیرید، باید بتوانید ریسک های موجود در تصمیماتتان را به خوبی درک کنید. گرد گیگرنزر در کتاب فهم ریسک به خوبی شما را در این مسیر راهنمایی می کند.

آیا میخواهید این کتاب را رایگان دانلود کنید؟ عضو ویژه شوید یا اگر عضو ویژه هستید، وارد حساب کاربری خود شوید
یکسال دسترسی نامحدود به تمامی کتاب ها
99000 تومان