عادت مربیگری

۴,۹۰۰ تومان

کم‌تر حرف بزنید، بیشتر بپرسید و روش رهبری خود را برای همیشه تغییر دهید. مایکل بانگی استاینر در خلاصه کتاب عادت مربیگری خود با اتکا بر این اصول شیوه های متفاوتی از رهبری را ارائه می دهد.

آیا میخواهید این کتاب را رایگان دانلود کنید؟ عضو ویژه شوید یا اگر عضو ویژه هستید، وارد حساب کاربری خود شوید