سازماندهی سبک و سریع

۴,۹۰۰ تومان

عدم قطعیت موضوعی که همه روزه بسیاری از مدیران با آن سر و کار دارند. پاتریک هالینگورث در کتاب سازماندهی سبک و سریع راه جدید سر و کله زدن با عدم قطعیت را به شما نشان می دهد.

آیا میخواهید این کتاب را رایگان دانلود کنید؟ عضو ویژه شوید یا اگر عضو ویژه هستید، وارد حساب کاربری خود شوید