شرکت رمزگشایی شده

۴,۹۰۰ تومان

لییروم سیگال و رهاف هرفوش در کتاب شرکت رمزگشایی شده به شما کمک می کنند تا استعداد خود را به بهترین شکل بشناسید و شرکت ها نیز بتوانند به بهترین شکل کارکنانشان را بشناسند.

آیا میخواهید این کتاب را رایگان دانلود کنید؟ عضو ویژه شوید یا اگر عضو ویژه هستید، وارد حساب کاربری خود شوید
یکسال دسترسی نامحدود به تمامی کتاب ها
99000 تومان