ثروتمندترین مرد بابل

۹,۹۰۰ تومان

پاندنو کاملاً می‌فهمد که چرا کتاب کوچک و جادویی کلاسون تبدیل به چنین اثر ارزشمندی شده است. اگر آن را بخوانید، در خواهید یافت که می‌توانید از درس‌های ساده ولی قابل‌لمسش بهره‌های زیادی ببرید.

Want a discount? Become a member.
خلاصه کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید
از قدرت تفکر مثبت برای ایجاد یک نقشه شخصی استفاده کنید تا بتوانید به ثروت، اعتمادبه‌نفس و خلاقیت برسید.
  • چگونه از تخیل خود برای تولید چیزهای واقعی استفاده کنیم؟
  • چرا باید از قدرت تصدیق‌های روزانه استفاده کنیم؟
  • چگونه از دام شکست بگریزیم؟
  • چگونه برنامه‌های استراتژیکی تدوین کنیم که به پیروزی منجر شوند؟
همین حالا هدیه خود را از کتابخانه پاندنو دریافت کنید
* نگران نباشید، ایمیلهای مزاحم نمی‌فرستیم
همین حالا هدیه خود را از کتابخانه پاندنو دریافت کنید
* نگران نباشید، ایمیلهای مزاحم نمیفرستیم