Category Archives: فروش و بازاریابی

رازهای تبدیل شدن به یک فروشنده متقاعدکننده

متقاعدکننده

چگونه یک متقاعدکننده قدرتمند شوید؟ تبدیل شدن به یک متقاعدکننده قدرتمند و داشتن فروش موثر خواسته‌ی هر فروشنده‌ می‌باشد. متقاعد کردن به خوبی کار می‌کند. چرا که شما با این کار دیدگاهتان را به مشتریان عرضه می‌کنید و آن‌ها را با خود هم‌نظر می‌کنید. اما چگونگی دستیابی به این قدرت برای بیشتر ما ناشناخته می‌باشد. به […]

یکسال دسترسی نامحدود به تمامی کتاب ها
99000 تومان